เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ปฏิทินกิจกรรมคำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

69 คัมภีร์จีน
อากู๋ คนแซ่จัง
100 วิทยาศาสตร์พัฒนาโลก
ควาน, คิมเท
เผชิญความจริง : Facing Fact as Fast
จ.กฤษณมูรติ (นา..
ประวัติศาสตร์และราชวงศ์อาเชียตะวันอ..
ดวงธิดา ราเมศวร์
ตามรอยอารยธรรม ตอนยุคล่าอาณานิคมกับ..
อนันตชัย จินดาว..
กบนอกกะลา เล่ม 72 ต้มยำกุ้ง ซี๊ดซ๊า..
ภัทราพร สังข์พว..
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตริย..
ดาณุภา ไชยพรธรรม
1000 สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย สอนห..
กองบรรณาธิการเอ..
Happy Life ชีวิตนี้มีความสุข
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
กว่าจะเป็นหมอ
ทีมงานเว็บไซต์เ..
พจนานุกรมคำย่อภาษาอังกฤษ
ประเทือง โพธิ์ช..
คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบ..
ธีรวัฒน์ ประกอบผล
23 วิธีสร้างสรรค์เครื่องประดับด้วยต..
สายใจ เจริญรื่น
จากการอ่าน-สู่การเขียน : Writing th..
อุสุมา ชื่นชมภู
เปิดโลกภาษาญี่ปุ่นกับเอริน 1
ฟุมิเอะ ยานาชิมะ
The Brain
Rita Carter

วัสดุฯแนะนำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดนิทรรศการ "รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)"
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดนิทรรศการ "รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงความหมายและความสำคัญของการมอบรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) มากยิ่งขึ้น อีกทั่งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย

        นิทรรศการดังกล่าวเป็นการรวบรวมเอางานเขียนที่ได้รับรางวัลรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ในรูปแบบบทย่อและหนังสือมาจัดแสดงให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษา นอกจากนี้ยังมีการนำเอาเทคโนโลยีประเภท Qr Cord มาประกอบการจัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงสารเทศด้วยตัวเองผ่านเทคโนโลยีดิจิตัล

        นิทรรศการจัดแสดง ณ ลานห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2557 จึงขอเชิญชวนนักเรียน บุคลากรและผู้สนใจ เข้าชมนิทรรศการนี้
 
 


 Union Library Management : ULibM
งานห้องสมุด ฝ่ายบริการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) C 2012